Tiến Dũng & Thu Hường

Biết đến Pixel trong một lần thấy quảng cáo trên facebook, click vào xem ảnh và ngày hôm sau đến book lịch luôn mặc dù đã có ý định book studio khác. Không nghĩ đi chụp ảnh cưới lại vui thế, dù là có mệt tí xíu 😂 cảm ơn anh Định, anh Lộc, chị My, Vân Anh, Dương… đã cùng bọn mình đi từ ngày nắng sang ngày mưa 🤣. Rất rất ưng ý từ ảnh đến cách làm việc của Pixel, cho hẳn 9.75 ⭐️


Know Pixel studio through an ad on Facebook, saw the photos and came to the studio the next day for making a reservation even though we had intended to book another wedding studio. I never thought that a pre-wedding photo shoot would be so fun, even if it was tired. Thanks to Dinh, Loc, My, Van Anh, Duong… for accompanying us through sunny and rainy days. Very very pleased with the wedding pictures and the way Pixel works, give you 9.75 ⭐️

Tiến Dũng & Thu Hường

Using Format