Lễ cưới của FrankLin và Thùy Linh được tổ chức tại Hanoi intercontinental.

_____________

Xem thêm ảnh phóng sự Pixel studio: https://www.pixelstudio.vn/anh-phong-su-cuoi-haru-phuong-anh

Using Format