Eco Hà Nội

10.990.000 vnđ

Standard Hà Nội

14.900.000 vnđ

Story Hà Nội

17.900.000 vnđ

Exclusive

16.900.000 vnđ

Exclusive +

18.680.000 vnđ

Premium

21.800.000 vnđ

Ultimate

26.000.000 vnđ

Easy Hà Nội (1/2 ngày)

Từ 6.900.000 vnđUsing Format