Quốc Chiến & Tú Uyên

Cảm ơn Pixel và cả ekip đã cho chúng mình một bộ hình rất xinh. Pixel là studio mà bọn mình tìm đến đầu tiên, sau đó vì cẩn thận mà chúng mình mất cả tháng loanh quanh hết studio này đến studio khác, cuối cùng vẫn dừng lại ở Pixel. Thích các bạn ở màu ảnh nhẹ nhàng và cách làm việc rất chuyên nghiệp. Chúng mình đều ít tạo dáng chụp choẹt nhưng được bạn Diều và ekip hỗ trợ rất nhiệt tình giúp cả hai đều tự nhiên và thoải mái hơn. Hôm trước qua lấy ảnh rất ưng. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Thanks, Pixel Studio and the whole crew for making us a very pretty album. Pixel was the first wedding studio we came to. After spending a whole month looking around other wedding studios, in the end, we stopped at Pixel. We loved the gentle color of the images and the professional working style of yours. We were unfamiliar with posing but photographer Dieu and the crew’s enthusiastic support had helped us feel more natural and comfortable. We just received our wedding album and were very pleased. Thank you a lot!

Quốc Chiến & Tú Uyên

Using Format