Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều so với 50 năm về trước, giờ là thời đại của những toà nhà, của công nghệ, smartphone, văn hoá fastfood, ...

Hôm nay, bà với tôi ra ngoài, coi lũ trẻ thời nay sống sao...
Trà chanh à...phố đi bộ à...lạ quá bà nhỉ? Nhưng để tôi chỉ cho bà xem. Vẫn là tôi ...với bà... ngồi xuống đây mình nói dăm ba câu chuyện, thấm thoát mà đã hết cả đời người ta cùng với nhau...

Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều so với 50 năm về trước, giờ là thời đại của những toà nhà, của công nghệ, smartphone, văn hoá fastfood, ...

Hôm nay, bà với tôi ra ngoài, coi lũ trẻ thời nay sống sao...
Trà chanh à...phố đi bộ à...lạ quá bà nhỉ? Nhưng để tôi chỉ cho bà xem. Vẫn là tôi ...với bà... ngồi xuống đây mình nói dăm ba câu chuyện, thấm thoát mà đã hết cả đời người ta cùng với nhau...

Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều so với 50 năm về trước, giờ là thời đại của những toà nhà, của công nghệ, smartphone, văn hoá fastfood, ...

Hôm nay, bà với tôi ra ngoài, coi lũ trẻ thời nay sống sao...
Trà chanh à...phố đi bộ à...lạ quá bà nhỉ? Nhưng để tôi chỉ cho bà xem. Vẫn là tôi ...với bà... ngồi xuống đây mình nói dăm ba câu chuyện, thấm thoát mà đã hết cả đời người ta cùng với nhau...

Back to Galerry

Using Format