"Thế giới của anh thay đổi kể từ giây phút anh gặp em

Và nó sẽ không bao giờ như cũ nữa"
Chúc hai bạn sẽ bên nhau mãi mãi như lời ước nguyện - From Pixel with L.O.V.E

Back to Galerry

Using Format